0
آموزش های استاندارد

آموزش های ارائه شده

بازگشت وجه

تا یک هفته از خرید

دانلود آسان

در تمامی سیستم ها

پرداخت مطمئن

با کلیه کارت های شتاب

آخرین آموزشهای فروشی سایت

آخرین مطالب سایت

آخرین مطالب سایت

مقررات ملی ساختمان , مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نباید های ساخت و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرایی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دست آورد های روز ملی و بین المللی و برای آحاد جامعه کشور , تهیه و تدوین شده است. توضیحات بیشتر
روش المان محدود در متلب توضیحات بیشتر