برگزاری دوره مجازی «یـادگـیـری مـاشـیـن»

«یـادگـیـری مـاشـیـن»

برگزاری دوره مجازی «یـادگـیـری مـاشـیـن»

برگزاری دوره مجازی «یـادگـیـری مـاشـیـن» - وبسایت بوکزار

نجمن علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس با همکاری سازمان علمی ـ دانشجویی مهندسی برق کشور دوره آموزش مجازی «یادگیری ماشین» را برگزار می کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، یادگیری ماشین شاخه ای از علوم کامپیوتر است که بدون انجام برنامه نویسی صریح، به کامپیوتر توانایی یادگیری می بخشد.

یادگیری ماشین در کارهای محاسباتی که طراحی و برنامه نویسی الگوریتم های صریح با عملکرد مناسب در آن ها سخت یا نشدنی است، استفاده می شود؛ برخی کاربردها عبارت اند از فیلترینگ ایمیل، شناسایی مزاحم های اینترنتی یا بدافزارهای داخلی که قصد ایجاد رخنه اطلاعاتی دارند، نویسه خوان نوری (OCR)، یادگیری رتبه بندی و بینایی ماشین.

همچنین یادگیری ماشین ارتباط نزدیکی با آمار محاسباتی دارد (و اغلب با آن همپوشانی دارد)، تمرکز این شاخه نیز پیش بینی کردن توسط رایانه است و پیوند محمکی با بهینه سازی ریاضی دارد، که آن هم روش ها، تئوری ها و کاربردهایی را وارد میدان می کند. یادگیری ماشین گاهی اوقات با داده کاوی ادغام می شود؛ تمرکز این زیرشاخه بر تحلیل اکتشافی داده ها است و با عنوان یادگیری بی نظارت شناخته می شود.

در زمینه تحلیل داده ها، یادگیری ماشین روشی برای طراحی الگوریتم ها و مدل های پیچیده است که برای پیش بینی استفاده می شوند؛ در صنعت این مطلب تحت عنوان تحلیل پیشگویانه شناخته می شود. این مدل های تحلیلی به محققان، پژوهشگران علم داده ها، مهندسان و تحلیلگران اجازه می دهد “تصمیمات و نتایجی قابل اطمینان و تکرارپذیر بدست آورند” و با یادگیری از روابط و روندهای مربوط به گذشته، از “فراست های پنهان” پرده برداری کنند.

دوره مجازی “یادگیری ماشین”، با تدریس محمد حسین امینی (کارشناس ارشد کنترل دانشگاه صنعتی امیرکبیر) از ۱۳ شهریور ۹۹، روزهای پنجشنبه، ساعت ۱۰ الی ۱۲، به مدت ۱۰ جلسه، به صورت مجازی و در بستر اینترنت برگزار می شود.

منبع : ایسنا

مطالعه بیشتر