آموزش تصویری ایجاد تولبار سفارشی و منوی زیبا

در این آموزش علاوه بر ایجاد تولبار سفارشی یک منوی زیبا هم ایجاد میکنیم که با زدن یک دکمه فعال و غیره فعال می شود:

قسمت اول:

قسمت دوم :

مطالعه بیشتر